Nënkryetari Sherif Aga dhe stafi i tij morën pjesë në një seminar tre ditor për ngritjen e kapaciteteve “Zhvillimi i zinxhirit të vlerës në sektorin e turizmit dhe agrobiznesit” në rajonin ndërkufitar Sharr, 9-11 Maj, Mavrovë, Maqedoni. Kjo punëtori për ndërtimin e kapaciteteve u organizua nga SWG – organizimi në kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian: “Bashkëpunimi Rajonal dhe Rrjetëzimi në Fushën e Zonave Ndërkufitare Rurale dhe Agro-Turistike” Maqedoni – Kosovë – Shqipëri.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here